#Sever 1#Sever 2
Trước giờ hành quyết ân huệ cuối cùng

Trước giờ hành quyết ân huệ cuối cùng

0 0 votes

Nội dung phim

Trước giờ hành quyết mình cũng không thể nhận ra được nó đang muốn có được điều gì mình thì chẳng biết lên nói đến điều ấy như nào, nhưng nói thật sự mình đã mong chờ được gặp người yêu cũ của mình một lần để hỏi em ấy tại sao mà lại làm điều ấy với mình như thế hay là nó đang muốn chơi mình, chắc là thằng kia nó đẹp trai nó dâm lên nó mới bỏ mình để theo thằng đó, mà chuyện dù có như nào mình cũng chẳng quan tâm nhiều lắm ấy chứ, nhưng đến giờ hành quyết cuối cùng đó mình chỉ muốn được gặp lại nó mới có sự suy nghĩ về điều áy vì mình chưa thể hiểu được tại sao mà mình lại muốn như vậy ấy chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A